News

ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮುನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ತರಕಾರ

ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮುನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ. ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದತ್ತ, ರೇಣುಕಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರುSource

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *