News

ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ” ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಆಟದ ಮೈದಾ

ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ
” ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಆಟದ ಮೈದಾನ , ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ” ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ.


Source

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News